top of page

Treeningtasu

Treeningtasud 2019/2020 hooajal

  1. Delta Spordiklubi MTÜ treeningtasu on alates 01.09.2020 33 eurot kuus*.

  2. Treeningtasu tuleb tasuda igakuiselt sama kuu eest hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks Delta Spordiklubi MTÜ arveldusarvele vastavalt esitatud arvele. 

Makse saaja: Delta Spordiklubi MTÜ

IBAN:EE077700771003205500 LHV Pank 

  1. Treeningutest puudumine ei vabasta liikmetasust**, v.a. pikaajaline puudumine haiguse tõttu, kui sellest on haigestumise jooksul treenerile teatatud e-maili või telefoni teel.

  2. Kui samast perest treenib klubis samaaegselt 2 või enam liiget, siis on teine jne osaleja liikmetasu 27 eurot kuus.

  3. Delta Spordiklubi MTÜ ei kuulu tulumaksuseaduse § 26 lõikes 2 loetletu koolitusorganisatsioonide hulka, mistõttutreeningmaksudelt ei ole võimalik taotleda tulumaksu tagastust.

 * Lasteaia ja kooli siseste treeningrühmade tasu, mille kestvus on kuni 60 minutit ja üks kord nädalas on 18€/kuu.

** Kuna korvpallikool peab soodsate treeninghindade juures tagama nii ruumide üüri kui ka treenerite tasustamise, siis tuleb õpilasel tasuda õppemaksu ka siis, kui ta mingil põhjusel mõnedest treeningutest puudub. Erandiks on puudumised enam kui kaks nädalat (ette)teatamisel.

bottom of page