top of page

Delta treeningud siseruumides on lubatud v.a. erandid koolides, mis on distansõppel

Delta treeningutel siseruumides on tagatud:

1) inimeste hajutamine;

2) desinfitseerimisvahendite olemasolu;

3) desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

4) treener kannab treeningul maski


Variku, Tarbuse, Võnnu, Puškini ja Melliste spordihoonete treeningud toimuvad sisetingumustes


Delta treeningutel, mis toimuvad õues on tagatud:

1) inimeste hajutamine

2) desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.


Kõrveküla ja Forseliuse treeningud toimuvad õues


Luunja ja Annelinna treeningud toimuvad hetkel distanstilt.


NB! Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Treeneril on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata. Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a dušši all käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest kuni treeningruumi sisenemiseni, sh riietusruumis. Maski võib ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast dušši all käimist ning kanda kuni spordiklubist lahkumiseni.
bottom of page